PRELIMINARNA RANG LISTA

Preliminarna rang lista kandidata po objavljenom konkursu/oglasu, dana 28.07.2020. godine u sedmičnom listu „Naša riječ“.

NAPOMENA – Prigovore na preliminarne liste kandidati mogu uputiti:

  1. Lično u terminu od 10:00 – 13:00 u sekreterijatu škole do petka, 14.08.2020.godine uz poštivanje svih važećih epidemioloških mjera.
  2. Na mail škole : osnovnamuzickazenica@gmail.com do petka, 14.08.2020.godine do 13:00h.

 

Zbog epidemiološke situacije i obavještenjem resornog Ministarstva prigovore prioritetno slati mailom.

Mail nasloviti sa „PRIGOVOR“ i navesti tačnu poziciju na koju kandidat se ulaže prigovor, te ukratko predmet prigovora.PRELIMINARNA LISTA KONKURS-OGLAS 28.07.2020.