Historijat

škole

Inicijativu za otvaranje Osnovne muzičke škole dao je gradski Komitet SKJ Zenica, te je na traženje Gradskog Narodnog Odbora Zenica, Ministarstvo prosvjete VII odjeljenja za kulturu i umjetnost u Sarajevu, aktom broj 34948 od 12.10.1948. godine donijelo Odluku o otvaranju škole.

Škola je počela sa radom 08.12.1948. godine. Prva generacija brojala je 103 učenika, a samo ih je 64 završilo školsku godinu. U prvoj deceniji rada, škola je imala razne poteškoće, koje je uspješno prebrodila zahvaljujući razumijevanju društveno – političkih faktora kojma je bilo stalo do mlade generacije.

U periodu od 1951 – 1958. Godine, zahvaljuući učešću nastavnika Osnovne muzičke škole i spoljnih sradnika, djelovao je i simfonijski orkestar grada. U toku slijedećih decenija, škola je bila značajan činilac kulturnih dešavanja kako u gradu, tako i šire. Stvoreni su preduslovi za otvaranje Srednje muzičke škole ( 1977. godine ). Zajedničke aktivnosti, isprepletene kadrovske i materijalne potrebe Osnovne i Srednje muzičke škole, dovele su do udruživanja škola u jednu ustanovu koja već od 1978. godine djeluje kao Muzički školski centar.

Odlukom Predsjedništva Skupštine opštine Zenica broj 01-8-9-114/94. od 19. 05.1994. godine, osnovana je Muzička škola kao javna ustanova u društvenoj svojini, koja je vršila odgoj i obrazovanje za osnovno i srednje muzičko obrazovanje.

Vijeće općine Zenica, na sjednici održanoj 14.04.2008. godine, donijelo je Odluku o organizovanju Srednje muzičke škole u Zenici. U stavri, radi se o osnivanju Srednje muzičke škole, tako da je došlo do razdvajanja osnovnog i srednjeg obrazovanja, kao i imovine ovih škola.

Iz navedenih razloga bilo je potrebno posebnim aktom osnovati školu  za osnovno muzičko obrazovanje, kako bi se ugasio rad dotadašnje Muzičke škole u Zenici, a nesmetano otpočeo rad škole za osnovno obrazovanje, što je spješno i učinjeno.

We are the only professional music school offering lessons for children, adults and seniors.

Alija Bičakčić, direktor

Osnovna Muzička Škola

U školskoj 2019/2020. godini brojati će 470 učenika, od toga 385 u Centralnoj školi Zenica i 85 u područnom odjeljenju Kakanj.
0
Učenika
0
Nastavnika
0
Odsjeka
0
Nagrada

Osoblje škole

dio uprave i nastavnog osoblja
Memnuna Mehić

Memnuna Mehić

sekretar

Alen Ruvić

Alen Ruvić

nastavnik