Rezultati prijemnog ispita za upis u Osnovnu muzičku školu

 

Rezultati prijemnog ispita za upis u Osnovnu muzičku školu Zebuca, održani (04. – 10.06.2020) i Područno odjeljenje Kakanj, održanog (05.06.2020.)

Rezultati prijemnog ispita za Centralnu školu – Zenica možete pogledati na linku: REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED ZENICA

Rezultati prijemnog ispita za Područno odjeljenje Kakanj možete pogledati na linku:  REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED KAKANJ