Duvački

Odsjek na kojem se izvodi individualna nastava, duvački orkestar kao i kamerni sastavi.

AKTIV DUVAČA

  • ŠABANOVIĆ ANDRIJANA
  • HUJIĆ ALMIR
  • BEGOVIĆ EDIN
  • VIDIMLIĆ SEJLA
  • PLEVLJAK AZRA
  • BRALIĆ MIA
  • BAJRAMOVIĆ ARNES