Harmonika

Odsjek na kojem se izvodi individualna nastava, gudački orkestar i kamerni sastavi.

AKTIV HARMONIKE

  • DRAGANOVIĆ MEDIHA
  • TASLAMAN MERSIHA
  • ČAHUT BELMA
  • BERBEROVIĆ BELMA
  • FAKIĆ – KOJIĆ AMELA
  • ABDULOVIĆ ADNAN