Klavir

Odsjek koji egzistira od osnivanja škole. Na odsjeku se izvodi indvidualna nastava i kamerni sastavi.

AKTIV KLAVIRA

  • DURMO JADRANKA
  • KADIĆ ALENA
  • MILUTINOVIĆ MAITA
  • JOVIĆ VLATKA
  • MANDIĆ IVANA
  • ANIĆ MARELA
  • CIKOTIĆ TANISA