Gudački

Odsjek na kojem se izvodi individualna nastava, gudački orkestar i kamerni sastavi.

Nastavno osoblje

AKTIV GUDAČA

  • DURMIĆ MIRSAD
  • BEGANOVIĆ ALISA
  • ŠUNJIĆ MELISA
  • BAJRAMI ADNANA
  • ČABRIĆ DENIJALA
  • BIHORAC AMNA
  • KRATINA ADELA