MATURANTI 72. GENERACIJA školske 2020/2021.
Sinoć su u BNP-u dodijeljene Svjedodžbe maturantima naše 72.generacije za šk.2020/2021.
Osnovno muzičko obrazovanje je završilo (62) učenika, od tog broja (52) u Centralnoj školi Zenica i (10) učenika u Područnom odjeljenju Kakanj.
Dvanaest (12) učenika su dobitnici POSEBNE DIPLOME za postignut uspjeh u toku školovanja, koji su iz svih predmeta imali odličan uspjeh.
Učenik generacije za šk.2020/2021.godinu je ANJA UDOVČIĆ, violina, klasa : nast. Sarač Amila. 🎻🎻🎻
Pored gore navedenih, škola je upriličila i dodjelu diploma učenicima škole koji su ove školske godine predstavljali na Federalnom takmičenju (klavir i violončelo), kao i mnogim međunarodnim Online takmičenjima. Nastavnici koji su u ovoj školskoj godini pripremali učenika za navedena takmičenja:
1.) Mandić Ivana – klavir
2.) Maita Milutinović – klavir
3.) Aldina Aganović – klavir
4.) Merima Medžić – violončelo.
Svim našim maturantima upućujemo iskrene čestitke, kao i mnogo uspjeha u daljenjem školovanju i radu..
UPRAVA ŠKOLE..