PRIJAVI SE NA PRIJEMNI ISPIT za školsku 2021/2022.godinu:
– Centralna škola Zenica : klavir, gitara, harmonika, violina, violončelo, flauta ,klarinet, saksofon i truba
– Područno odjeljenje Kakanj : klavir, gitara, harmonika, truba i violina
Obzirom na trenutnu situaciju, pandemije COVID-19 u ZDK i važećih mjera Kriznog štaba koje su poduzete radi zaštite stanovništva, prijemni ispiti će se prilagoditi datim okolnostima u dane prijemnog ispita.
Nakon popunjene forme na linku, pritiskom na PODNESI (SUBMIT) Vaša prijava će biti uspješna i zaprimljena. Potvrdni mail-a o prijemu prijave će Vam biti poslan u roku 24h na mail adresu koju ste upisali prilikom popunjavanja online prijave.
ZA UPIS U PRIPREMNI RAZRED – mogu se prijaviti učenici koji u Junu 2021. god. završavaju drugi (II) razred redovne osnovne škole.
ZA UPIS U PRVI (I) RAZRED – mogu se prijaviti učenici koji u Junu 2021.god. završavaju treći (III) razred redovne osnovne škole.
ROK ZA PRIJAVU TRAJE DO 28.05.2021.godine. (petak)
Nakon isteka roka za prijavu za prijemni ispit, konačni spiskovi svih prijavljenih kandidata, kao i način i termini polaganja prijemnog ispita će biti objavljeni 02.06.2021. godine (SRIJEDA) na:
• Web stranica škole : omsze.edu.ba
• FACEBOOK – JU Osnovna muzička škola Zenica
• INSTAGRAM – osnovnamuzickazenica
UPRAVA ŠKOLE