Rezultati prijemnog ispita za upis u PRIPREMNI razred za šk.2021/2022. godinu u linku:

Rezultati prijemnog ispita-PRIPREMNI

 

OBAVJEŠTENJE ZA RODITELJE:

 
– Na instrumentima, koji nisu popunjeni traženim brojem kandidata, omogućava se svim zainteresovanim da mogu naknadno polagati prijemni ispit, pri čemu prednost imaju kandidati koji su su izvršili Online prijavu a zbog opravdanih razloga nisu mogli pristupiti prijemnom (05.06.2021. godine).
– Sve pojedinosti kao i informacije oko naknadnog prijemnog ispita roditelji mogu dobiti na:
– Broj škole : 032/460358 od (08:00 – 18:00h)
– Mail: prijemniumuzicku@gmail.com
– FB stranicu škole; u Inbox
 
– ROK ZA PRIJAVU ZA NAKNADNI PRIJEMNI ISPIT JE ZAKLJUČNO SA 09.06.2021(SRIJEDA) do 15:00h !