OBAVJEŠTENJE ZA RODITELJE I UČENIKE

 

 

UPIS U ŠKOLSKU 2020/21. GODINU ĆE SE OBAVITI U DANE 24.08.-28.08 2020. GODINE U PROSTORIJAMA ŠKOLE OD 09-15:00 SATI. UPIS ĆE SE VRŠITI U PRIPREMNI I SVE RAZREDE  OD I-VI.

ZA UČENIKE P.O.KAKANJ UPIS U SVE RAZREDE ĆE SE VRŠITI OD 24.08.-28.08.2020. GODINE U PROSTORIJAMA ŠKOLE OD 09-13:00 SATI.

SVU POTREBNU DOKUMENTACIJU ZA UPIS RODITELJI I UČENICI MOGU PREUZETI OD DEŽURNIH NASTAVNIKA.